Informace pro spotřebitele

Na žádost klienta - spotřebitele - je advokát povinen vydat doklad o poskytnutí právní služby s uvedením data jejího poskytnutí. V případě reklamace právní služby bude spotřebiteli vydáno písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel vyžaduje.

Klient v postavení spotřebitele, který se domnívá, že jeho práva byla postupem advokátní kanceláře porušena, je oprávněn obrátit se na státní orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tím je Česká advokátní komora se sídlem Národní 16, Praha 1. Veškeré informace týkající se řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím České advokátní komory jsou dostupné na internetových stránkách www.cak.cz.

Výkonem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je pověřena smírčí komise České advokátní komory.