Rodinné právo

Rozvod manželství

Zastupujeme klienty v řízeních o rozvod manželství, a to jak v případě klasických (sporných) rozvodů, tak v případě rozvodů bez zjišťování příčin rozvratu manželství (nesporných rozvodů).

 

Úprava poměrů k nezletilým dětem

Právní služby poskytujeme i v řízeních o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření dítěte do výchovy a stanovení výživného, vypracování dohod o úpravě poměrů k nezletilým dětem před i po rozvodu manželství rodičů).

 

Vypořádání společného jmění

Nedílnou problematikou související s rozvodem manželství je vypořádání společného jmění manželů. V případě dohody vytvoříme smlouvu o vypořádání společného jmění manželů, nedojde-li k dohodě, zastupujeme klienty v soudním řízení o vypořádání společného jmění.

 

Výživné

Klientům poskytujeme právní služby i v řízení o výživném na nezletilé i zletilé děti, manžela a rozvedeného manžela.