Profil advokátní kanceláře

Advokátní kancelář JUDr. Ing. Jana Fišera je založena na mladém, dynamickém kolektivu, který s odhodláním řeší i spletité případy. S chutí a zápalem pomáhá svým klientům ochránit jejich zájmy jak v každodenním životě, tak v neobvyklých či výjimečných situacích.

Naše advokátní kancelář klade důraz na individuální a profesionální přístup ke klientovi, maximální ochranu jeho práv a zájmů a nalezení optimálního řešení dané situace. Právní služby jsou založené na intenzivní komunikaci a porozumění zájmů klienta. Jsou přizpůsobeny dané konkrétní situaci, flexibilní a dle potřeb jsou poskytovány i mimo prostory kanceláře. Své klienty zastupujeme při vedení soudních sporů i v agendě mimosoudní, při dlouhodobém vedení jakýchkoli právních záležitostí, včetně vymáhání pohledávek. Dle potřeb a požadavků sepisujeme smlouvy, žaloby, návrhy, žádosti, odvolání či výzvy protistranám.

 

Naše kancelář poskytuje svým klientům zcela mimořádnou službu spočívající v propojení právní problematiky klienta s ekonomickým pohledem na danou otázku.

Právní služby jsou poskytovány jak jednotlivcům, fyzickým či právnickým osobám, tak veřejným institucím, či českým a zahraničním společnostem.

 

Zakladatel

JUDr. Ing. Jan Fišer

V roce 2011 absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor Právo a právní věda. V následujícím roce dokončil navazující magisterské studium na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Mezinárodní obchod, se specializací Právo v podnikání. Díky tomuto vzdělání může klientům poskytnout také širší ekonomický pohled na danou problematiku. V roce 2014 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze složil státní rigorózní zkoušku a získal titul JUDr.

Navštěvoval základní i střední školu v Německu a absolvoval několik studijních pobytů ve Velké Británii. Hovoří výborně německy a anglicky. Aktivně tlumočil a překládal, včetně odborné literatury (např. Manuelle Neurotherapie: Nervenreflextherapie am Fuß).

Během studia působil v advokátní kanceláři AK Majer a partneři, později v advokátní kanceláři JUDr. Jany Dvořákové Závodské. Absolvoval také stáž u Okresního soudu Praha-východ. Od roku 2011 pracoval jako koncipient u Mgr. Libora Buchty v advokátní kanceláři čtyř spolupracujících advokátů. Dlouhodobě spolupracuje s Christopherem H. D. Smithem, solicitorem Nejvyššího soudu Jejího veličenstva pro Anglii a Wales, advokátem zapsaným u České advokátní komory a partnerem zodpovědným za pobočky mezinárodní advokátní kanceláře Lovells ve střední Evropě a Číně v letech 1991 až 2000.