Občanské právo

Občanské právo je nejrozsáhlejším právním odvětvím a základním stavebním kamenem soukromého práva. Přirozeně je tedy důležitou součástí agendy advokátní kanceláře. Kromě klasických, běžně používaných smluvních typů pro klienty připravujeme také atypické inominátní (nepojmenované) smlouvy, řešící jejich konkrétní specifické potřeby, které realita každodenního života přináší.

 

Právní vztahy k nemovitostem

Zabýváme se

  • převody vlastnictví k nemovitostem,
  • katastrálním řízením,
  • úpravou věcných práv k cizím nemovitostem (věcná břemena, zástavní právo, právo stavby),
  • problematikou nájmů a výpůjček.

Samozřejmostí je též možnost advokátní úschovy finančních prostředků, případně listin. Klienty zastupujeme ve vkladovém řízení vedeném katastrálním úřadem.

 

Bytové právo

Poskytujeme právní služby v oblasti bytové problematiky, včetně

  • převodů jednotek do vlastnictví,
  • právní úpravy družstevních bytů,
  • zakládání společenství vlastníků a bytových družstev.

Klientům nabízíme možnost advokátní úschovy k ochraně jejich finančních prostředků.