Odměna za právní služby

Cenu poskytovaných právních služeb nebo způsob jejího určení sjednáváme s klientem vždy předem, buď jako smluvní, nebo jako mimosmluvní odměnu.

Mimosmluvní odměna

Odměna stanovená dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Mimosmluvní odměna je účtována v případě, že s klientem není dohodnuta výše odměny nebo způsob jejího stanovení.

  

Smluvní odměna

Smluvní odměna je účtována na základě vzájemné dohody advokáta a klienta, a to v závislosti na právní a časové náročnosti právní služby. Dohodou lze stanovit odměnu hodinovou, úkonovou, paušální či podílovou.


Hodinová odměna

Odměna advokáta je stanovena jako násobek hodinové sazby a počtu hodin strávených advokátem při poskytování konkrétní právní služby klientovi.


Úkonová odměna

Odměna je sjednána jako pevná částka za provedení určitého úkonu právní služby (např. sepsání žaloby či smlouvy).


Paušální odměna

Paušální odměna za právní služby je sjednávána v případě dlouhodobého poskytování právních služeb především právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům. Odměna advokáta je stanovena paušální částkou za každý měsíc, bez přímé vazby na rozsah skutečně vykonané práce. Paušální sazba vychází z hodinové sazby účtované advokátní kanceláří vynásobené odhadnutým počtem hodin právních služeb za měsíc. Paušální odměna je výhodná pro klienty, kteří pravidelně potřebují poskytování právních služeb.


Podílová odměna

Odměna je stanovena smluveným podílem na hodnotě věci či jiného předmětu právních vztahů. Klient v daném případě má jistotu, že nebude v důsledku nečekaných komplikací platit více, než předpokládal.

 

Volba konkrétního typu a výše odměny je vždy záležitostí individuální domluvy s klientem.