Korporátní právo

Řízení a správa společností

Mezi běžnou agendu advokátní kanceláře patří i problematika obchodních společností a fungování jejich orgánů. Poskytované právní služby zahrnují především kompletní právní servis v oblasti korporátního práva zejména při zakládání, správě a vedení obchodních korporací bez rozdílu právní formy.

  

Zaměřujeme se na poradenství ve věci

  • fungování orgánů obchodních společností, včetně povinností a odpovědnosti jejich členů,
  • vyřizování zápisů do obchodního rejstříku i dalších obdobných registrů,
  • pořádání a řízení valných hromad, jednání představenstev,
  • zajišťování plnění povinností akciových společností podle zvláštních předpisů,
  • realizace zvyšování základního kapitálu,
  • zastupování v soudních sporech ve společenstevních věcech,
  • pořizování smluvních dokumentů upravujících vztahy mezi manažery a společností či navzájem mezi akcionáři apod.

Mezi základní právní služby patří rovněž zastupování na jednání valných hromad a příprava smluvní dokumentace pro převody obchodních podílů. Zabýváme se i koncernovým právem a zprávami o vztazích mezi propojenými osobami.

Klientům nabízíme spolehlivé, včasné a efektivní právní poradenství včetně upozorňování na povinnosti související s existencí společnosti.

 

Zakládání a likvidace společností

Zakládání, transformace a likvidace společností je častou agendou advokátní kanceláře. Klienti mohou využít plný servis při těchto procesech, včetně zajištění oprávnění k podnikání a potřebných registrací.