Pracovní právo

Zaměstnanci jsou pro každého podnikatele jednou z nejpodstatnějších složek provozu. Pro zaměstnance pracovní poměr představuje často hlavní zdroj příjmů a je důležitou součástí jejich života.

 

V rámci pracovního práva se věnujeme přípravě

  • pracovních či manažerských smluv,
  • dokumentů směřujících k rozvázání pracovního poměru i dalších pracovněprávních dokumentů (vnitřní předpisy, pracovní řády, mzdová pravidla),
  • dohod o hmotné odpovědnosti,
  • konkurenčních doložek.

Poskytujeme poradenství při vysílání zaměstnanců na pracovní cesty či převodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v souvislosti s restrukturalizacemi zaměstnavatelů.

 

Klienty, ať již z řad zaměstnavatelů, nebo zaměstnanců, zastupujeme před soudy v

  • pracovněprávních sporech,
  • sporech o neplanost rozvázání pracovního poměru,
  • sporech o uplatnění nároku na náhradu škody.