Trestní právo

V rámci trestního práva poskytujeme právní pomoc při obhajobě ve všech stadiích trestního řízení, tedy v

  • přípravném řízení, včetně vazebního řízení,
  • řízení před soudem prvního stupně,
  • odvolacím řízení,
  • věcech mimořádných opravných prostředků (tj. v řízení před Nejvyšším soudem a před Ústavním soudem).

Při obhajobě v trestním právu je víc než kdy jindy kladen důraz na diskrétnost a lidský přístup ke klientovi.

 

V trestním řízení zastupujeme i osoby poškozené.